Adam saglygyna goşant goşuň
Adam saglygyna goşant goşuň

önüm

Durnukly ösüşi yzarlamak

has köp >>

biz hakda

Durnukly ösüşi yzarlamak

img hakda

näme edýäris

Adam saglygyna goşant goşuň

“Leache Chem Co., Ltd.” Hytaýda 5,5 dimetilhydantoin we olardan emele gelen önümçiligi amala aşyran ilkinji ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümçilik kuwwaty 10000 tonnadan gowrak bolup, şuňa meňzeş önümlerde dünýäde birinji ýerde durýar.Leache welaýat senagat seýilgähine girenden soň, akylly önümçiligi, awtomatiki gaplamagy, sanly ammary, standart ýüklemäni üstünlikli amala aşyrdy we energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we saglyk düşünjesini doly durmuşa geçirdi.Şol bir wagtda……

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Kompaniýanyň missiýasy

  Kompaniýanyň missiýasy

  “Leache Chem” işgärleri ýokary hilli önümleri döredýän kärhana bolmaga çalyşýarlar

 • Kärhananyň ruhy

  Kärhananyň ruhy

  Bütewilik, netijelilik, täzelik we transcendence.market-gönükdirilen, tor esasly, zehin esasly we ösüş.

 • Şereketiň esasy gymmatlyklary

  Şereketiň esasy gymmatlyklary

  Üstünlik üçin yzygiderli gowulaşmak, okuwlara we potensial ösüşe uly ähmiýet berdik

amaly

Durnukly ösüşi yzarlamak

 • Işewür hyzmatdaşlyk 50

  Işewür hyzmatdaşlyk

 • Patent 10

  Patent

 • Şahadatnama 7

  Şahadatnama

 • Ageaşyň döredilmegi 14

  Ageaşyň döredilmegi

 • Countriesurtlar 20

  Countriesurtlar

habarlar

Durnukly ösüşi yzarlamak

täzelikler

“On suw düzgüniniň” 20-nji ýylda durmuşa geçirilmegi ...

: 2020-11-30 01:33 [Hytaý Enviro ...

“On suw düzgüniniň” 20-nji ýylda durmuşa geçirilmegi ...


-11 2020-11-30 01:33 [Hytaýda daşky gurşawy hapa kanalizasiýa bilen bejermek] Ygtyýarly habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, "Suw on düzgüni" ...

has köp >>

Şäher häkimligini arassalamak üçin ösen tehnologiýalar


-12 2020-12-07 18:09 LONDON, 2015-nji ýylyň 30-njy marty / PRNewswire / - BuBCC gözleg hasabaty ... ...

has köp >>